Corona-virus: maatregelen uitzendkracht

Telethuiswerk is verplicht bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.

Waar telethuiswerk niet kan worden toegepast, nemen de bedrijven de passende maatregelen om:

  •  De maximale naleving van de regels van social distancing te garanderen van 1.5 m tussen elke persoon, 
  • Draag een mondmasker,
  • Volg de hygiëneregels (vb handen wassen,…),
  • Vermijd nauwe contacten,
  • Volg steeds de richtlijnen die je krijgt op je werkplaats.

Heb ik een attest nodig als uitzendkracht van mijn werkgever om me te mogen verplaatsen op de dag dat ik tewerkgesteld ben?

Neen. In België is er geen verplichting om een document op zak te hebben waarin je werkgever verklaart dat de verplaatsing voor je job effectief noodzakelijk is. Behalve wanneer het noodzakelijk is dat je je verplaatst tijdens de uren van de avondklok, dan moet je in het bezit zijn van een attest voor verplaatsing naar en van het werk. Jobconnection bezorgt je dit document.

Ik ben ziek mogelijk  besmet met  het corona-virus. Wat moet ik doen?

Breng je Jobconnection en het bedrijf waar je werkt onmiddellijk op de hoogte! Mits verwittiging en medisch attest heb je recht op gewaarborgd loon door ziekte. Bij voldoende anciënniteit betalen wij dit. Zoniet, moet je je mutualiteit verwittigen.