Eindejaarspremie

Om recht te hebben op een eindejaarspremie moet je als uitzendkracht minstens 65 dagen of 494 uur gewerkt hebben tijdens de referentieperiode (van 1 juli vorige jaar tot 30 juni van dit jaar) via één of eerder uitzendkantoren. Ook de dagen en uren die je gewerkt hebt inhet kader van een flexi job tellen mee voor de toekenning van een eindejaarspremie. Let wel op , het flexiloon telt niet mee in de berekening van het bedrag van de eindejaarspremie.

Sommige afwezigheden zoals ziektedagen gedekt door gewaarborgd loon, inhaalrustdagen en feestdagen worden meegeteld voor de berekening van de 65 dagen .
Hoeveel bedraagt de premie?
Hoeveel je eindejaarspremie bedraagt hangt af van je prestaties tijdens het referentiejaar.
De premie bedraagt 8.33% van je brutoloon dat je tijdens deze periode hebt verdient.
Hoe kan ik weten of mij een eindejaarspremie werd toegekend?
Als je aan de voorwaarde voldoet ontvang je in de loop van de maand december een document van het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten..
Hoe gebeurd de betaling?
Als je bij een vakbond bent kan je het origineel document VAK B bij hen afgeven voor de uitbetaling.

Indien je geen vakbond hebt  moet je het origineel document ingevuld terugsturen naar het Sociaal Fonds  voor de Uitzendkrachten waar de betaling vanaf begin januari uitgevoerd zal worden.

Voor al je vragen of info kan je terecht bij het Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten: