Ontvang je als uitzendkracht ook vakantiegeld?

Uitzendkrachten hebben ook recht op enkel en dubbel vakantiegeld, net zoals vaste werknemers. Het tijdstip waarop je je vakantiegeld als uitzendkracht  ontvangt varieert echter dan dat van een vaste medewerker. Als je werkt als uitzendkracht bouw je automatisch vakantie voor het volgend jaar. Het maakt niet uit of je tewerkgesteld bent als bediende of arbeider.

Hoe meer dagen je dit jaar werkt, hoe meer vakantiedagen je volgend jaar in het vooruitzicht hebt.  Werk je een heel jaar lang dan heb je recht op 4 weken (=20 dagen) vakantie.

Lees hier hoe en wanneer je je vakantiegeld kan ontvangen:

Bediende

Het vakantiegeld van uitzendkrachten-bedienden wordt wekelijks meebetaald bij hun loon. Dit heet 'vertrekvakantiegeld'. Je zet dit bedrag dus best aan de kant bij elke wekelijkse uitbetaling.

Dit vertrekvakantiegeld bedraagt 15,34% van je loon en ontvang je samen met de uitbetaling van je loon. Jouw vakantiebudget komt dus in stukken, hetzelfde jaar nog. Hou er rekening mee dat jij het jaar nadien geen extraatje ontvangt in mei of juni!

Arbeider

Het aantal gewerkte dagen en gelijkgestelde dagen bepalen hoeveel dagen je vakantie je volgend jaar mag opnemen.  Dit hangt echter wel af van stelsel waarin je werkte.

Je gepresteerde dagen/uren bepalen het bedrag van je vakantiegeld voor volgend jaar.  Het vakantiegeld bedraagt 15.38 % van het loon dat je verdiende tijdens het voorgaande jaar.

Arbeiders-uitzendkrachten ontvangen hun vakantiegeld van de Rijksdienst Jaarlijkse (https://www.rjv.fgov.be) Vakantie, in het jaar dat volgt op de prestaties.

Om je vakantiegeld te ontvangen moet je het nummer van jouw zichtrekening waar jij rekeninghouder of mederekeninghouder van bent meedelen aan de Rijksdienst Jaarlijkse Vakantie
Belangrijk!
Indien je geen enkele stap ondernomen hebt, zal je vakantiegeld tijdelijk bij de RJV blijven. Het zal pas betaald kunnen worden, wanneer je je rekeningnummer hebt meegedeeld aan de Rijksdienst Jaarlijkse vakantie.